flag Судова влада України

Відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів

 

 
Затверджено
Наказ голови Краснолуцького
міського суду
від 07  червня 2013 року
№ 46г/-од
 
 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання
або друк документів, які надаються запитувачам інформації
 
      1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, які надаються запитувачам інформації Краснолуцьким міським судом Луганської області (далі – суд).
       2. Відповідальна особа за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Краснолуцького міського суду Луганської області (далі – відповідальна особа), у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою Планово-фінансовий відділ бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем, а також подає заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
       3. Планово-фінансовий відділ бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його відповідальній особі за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Краснолуцького міського суду Луганської області для надання його запитувачу інформації.
       4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» від 13 липня 2011року № 740.
До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
       5. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
       6. Після надходження коштів на відповідний рахунок від запитувача інформації, Планово-фінансовий відділ бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області повідомляє службовою запискою відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Краснолуцького міського суду Луганської області, з зазначенням дати надходження коштів на відповідний рахунок.
       7. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
       8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.
Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на відповідний рахунок, про що Планово-фінансовий відділ бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області повідомляє службовою запискою відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Краснолуцького міського суду Луганської області.